TİB’in yer sağlayıcı (hosting) firmalarına yaptığı “sakıncalı kelime” bildirimi, internet camiasında tartışmalara neden oldu. Genellikle seks-porno çağıran kelimelerden oluşan listeler yer sağlayıcı firmalara, TİB’den faaliyet belgesi alma zorunluluğu olduğu hatırlatıldıktan sonra, listelenen kelimelerin yer aldığı içeriklerin çıkarılması ve yapılan işlemin TİB’e bildirilmesi isteniyor. Aksi takdirde haklarında işlem yapılacağı bildiriliyor. TİB’den hosting firmalarına gönderilen mektup şu şekilde :

Sayın YETKİLİ,

Bilindiği üzere, 04/05/2007 tarih ve 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”a dayanılarak çıkarılan “Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”, 24 Ekim 2007 tarihli ve 26680 sayılı Resmi Gazetedeyayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İnternete açık hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan/işleten gerçek veya tüzel kişiler yer sağlayıcıdır.

Yer Sağlayıcılığı hizmetini ticari olarak yapmasa bile web sitelerini kendi sunucularında barındıran gerçek veya tüzel kişilerin Yönetmelik gereğince Yer Sağlayıcılığı Faaliyet Belgesi almaları gerekmektedir. İlgili Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında;

“26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan; İntihara yönlendirme (madde 84), Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra), Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190), Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194),Müstehcenlik (madde 226), Fuhuş (madde 227), Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228)suçları ile 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar,”
erişimin engellenmesi konusu olabilecek suçlar olarak katalog halinde sayılmıştır.

İlgili Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise;Yayınlar;

a) İnsan onuruna, temel hak ve hürriyetlere saygılı olmalıdır.
b) Gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlakî gelişimini zedeleyecek türden içeriklere yer vermemelidir.
c) Ailenin huzur ve refahını sağlayan hususlara zarar verecek nitelikte olmamalıdır.
ç) Kişileri, uyuşturucu madde bağımlılığı, fuhuş, müstehcenlik ve kumar gibi kötü alışkanlıklara teşvik edici olmamalıdır.
Şeklindedir. Buna göre barındırdığınız alan adlarında İlgili kanun ve yönetmeliğe aykırı içeriklerin bulunmaması gerekmektedir.

Aşağıda İlgili kanun ve yönetmeliğe aykırı içerik bağlamında değerlendirilebilecek kelime gurupları verilmiştir. Bu kelime guruplarını barındıran içeriklerin çıkarılması ile ilgili alan adlarının hizmetine son verilmesi ve son durumun mail ile tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda ilgili CEZAİ müeyyideler ile karşı karşıya kalınabileceği unutulmamalıdır.

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı

I- NUMARALI KELİME GRUBU (Alan Adı Olarak Barındırılmaması gerekmekte);
……………
II- NUMARALI KELİME GRUBU (Alan Adı Olarak Barındırılmaması Gereken En Geniş Liste);
31, adrianne, adult, ………………..

III- NUMARALI KELİME GRUBU (İçerikten Kontrol Etme Şeklinde)
………………….

Olayın yarattığı tartışmalardan ve listede yer alan “Adriane” gibi bazı kelimeler konusundaki yorumlardan sonra TİB, kamuya bir açıklama yayınladı.

  • İhbar merkezimize gelen şikayetlerde ve uzmanlarımız tarafından tespit edilen kullanıcı şikayetlerine neden olan bazı alan adlarına ilişkin listelerin hazırlanarak, Web barındırma hizmeti sunan yer sağlayıcı firmalara gönderilen listelere ilişkin olarak bir duyuruyu dikkatlerinize sunuyorum. Daha önce de bu tür bilgilendirmeler yapıldı.Büyük kapasiteli yer sağlayıcı firmalar Kurumumuzdan bu şekilde destek talep etmektedirler ve zaman zaman listeler gönderilmektedir. Sanırım bir yanlış anlaşılma var bazı kelimelerin yasaklandığına dair. Bültenimizde de açıklamaya çalıştığımız gibi herhangi bir kelimenin yasaklanması söz konusu değil.
    İyi günler,

şeklinde başlayan ve BTK Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yayınlanan basın açıklaması da şu şekilde :

  • BASIN BÜLTENİYer Sağlayıcılara gönderilen bilgilendirme amaçlı e-posta içeriği hakkında; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Telekomünikasyon İletişim Başkanlığından Kamuoyuna DuyuruBilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Ankara, 28.04.2011Telekomünikasyon İletişim Başkanlığınca vatandaşların yoğun şikayetlerine konu olmuş alan adları ve içeriklerinden hareketle tespit olunan bir kısım sakıncalı kelime grupları, hosting hizmeti yapmakta olan yer sağlayıcılara bilgi amaçlı olarak bildirilmiş ve bu kelimelere içeriklerinde yer verilen alan adları ile ilgili tedbir alınması talep olunmuştur.Bu içerikleri barındıran İnternet sitelerinin 5651 sayılı Yasanın 8. maddesinde yer verilen katalog suçlar ile ilgisi kapsamında yetkililerince gözden geçirilmesi ve suça aracılık edilmemesi amacına matuf olarak tarafımızca gerçekleştirilen bildirimden ibarettir.5651 sayılı yasa kapsamında yer sağlayıcılara I numaralı anahtar kelime grubunun geçtiği alan adlarının barındırılmaması, II numaralı anahtar kelime grubunun alan adından ve III numaralı anahtar kelime grubunun ise içerikten kontrol edilerek gerekli önlemlerin alınması amacıyla gerçekleştirilen bildirimden ibarettir.

    Bu sözcüklerle ilgili yasaklama söz konusu olmayıp, yer sağlayıcıların katalog suçlardan birini işleyen siteleri tespit etmelerini kolaylaştırmak için sunulmuş anahtar sözcüklerden ibarettir.

    Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.